Lördag 2 Nov kl 19.00 

Crossroad Blues band

 

Lördag 30 Nov kl 16.00

Memphis Rhytm Chapel

 

 

Tisdagen den 10.dec  kl 19.00 

Konsert med  Linda Gail Lewis 

Här kommande artister bilder.