Lördag 30 Nov kl 16.00

Memphis Rhytm Chapel

 

 

Tisdagen den 10.dec  kl 19.00 

Konsert med  Linda Gail Lewis 

 

Söndagen den 15 dec kl 18.00

Julshow med Cadillac band 

 Närmast kommande show. Lördag 30 Nov kl 16.00  Memphis Rhytm Chapel